Uluslararası Mercidabık’tan Günümüze 500 Yılda Ortadoğu Sempozyumu

26-27 Ekim 2017

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

Uygarlığın beşiği olan Orta Doğu, halen yeryüzünün en önemli kültürel  ve ekonomik zenginliklerine sahip bir coğrafi bölgesi durumundadır. Mekke, Medine, Kudüs gibi kutsal mekânlar, Şam, Hemedan, Kerkük  gibi halen yerleşim alanı olan dünyanın en eski şehirleri, Petra, Efes, Palmira gibi antik kentler bu coğrafyada bulunmaktadır. Oysa bu zengin bölge üzerindeki siyasi belirsizlikler ve buna bağlı olarak ortaya çıkan güvenlik krizi, göç, ekonomik istikrasızlık gibi sorunlar yalnız Orta Doğu’da bulunan kimseleri değil, bu bölge ile kültürel bağları olan veya ekonomik-siyasi çıkarları olan ülkeleri de buradaki gelişmeleri yakından takip eder bir hale getirmiştir.

Ülkemiz coğrafi konumu, kültürel yapısı ve tarihi itibariyle Orta Doğu ülkeleri ile yakın ilişki ağı içerisinde bulunmaktadır. Medeniyet tarihinin belki de en zengin alanı olan Orta Doğu coğrafyası içerisinde ülkemizin konumunun doğru bir şekilde değerlendirilmesi gittikçe önem kazanmaktadır. Buna ek olarak, tarihi olayların ve siyasi gelişmelerin akademik bir ortamda tartışılmasına ortam hazırlamak Türkiye’de bulunan üniversiteler için gittikçe ehemmiyet arz etmektedir.

Dünya gündemini her geçen gün daha fazla oranda meşgul eden Orta Doğu ülkelerinin karşılaştıkları problemleri gerek sahadan gelen araştırmacılar ve gerekse de akademisyenler bu sempozyumda karşılıklı olarak tartışma fırsatı bulabileceklerdir. Ayrıca sempozyum Orta Doğu alanında uzmanlaşan yerli ve yabancı akademisyenleri bir araya getirerek Türkiye’yi uluslararası bir organizasyon aracılığı ile tanıtma fırsatı oluşturacaktır. Sempozyum için “Süreklilik ve Değişim içerisinde Orta Doğu” alt başlıklı bir tema belirlenmiştir.

Bu tema içerisinde düzenleyeceğimiz sempozyum, ülkemizin Orta Doğu ülkeleriyle olan ilişkilerinin -küresel çerçevedeki gelişmeler kapsamında ayrıca tarihi konular ve güncel olaylar içerisinde- tartışılmasına ve anlaşılmasına imkân temin edecek bir etkinlik olarak değerlendirilebilir.

Bu bağlamda her açıdan Orta Doğu ülkeleri ile yakın bir ilişki ağı içerisinde bulunan ülkemizin, medeniyet tarihinin en zengin alanı olan Orta Doğu coğrafyası içerisinde konumunun doğru bir şekilde değerlendirmesini yapmak, tarihi olayların ve siyasi gelişmelerin akademik bir ortamda tartışılmasını sağlamak üzere gerek yurt içinden gerekse yurt dışından akademisyen ile araştırmacılar Kilis 7 Aralık Üniversitesi’nde buluşacaktır.