Bildiri Çağrısı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi tarafından düzenlenecek olan “Mercidabıktan Günümüze 500 yılda Orta Doğu Sempozyumu”  26-27 Ekim 2017 tarihleri arasında kadim tarihi mirasa sahip bir Osmanlı şehri olan Kilis’te gerçekleşecektir. Mercidabık Savaşı’ndan günümüze kadar Orta Doğu yaşamında, kültüründe, dış ilişkilerinde ve siyasetinde ciddi gelişmeler ve değişimler gerçekleşmiştir. Bu sempozyumda, kenti de etkileyen ve yakından ilgilendiren siyasal ve toplumsal gelişmelere farklı perspektiflerden bakılması ve incelenmesi hedeflenmektedir. Orta Doğu’da gerçekleşen güncel olaylar ve değişimlerle birlikte, Kilis ve mücavir bölgenin tarihi, kültürü, toplumları ve siyasal yapıları ele alınacaktır. Ayrıca Arap devrimleri, siyasal hareketler, devlet inşası, sivil-asker ilişkileri, demokratik siyaset, otoritenin sosyal meşruluğu, sosyal adalet, sosyal medya, yeni siyasal bilinç, dış politika, kültür gibi konuları yeniden ele almak ve tartışmak amacıyla katılımınızı bekleriz.